Gwarancja


Towary prezentowane w sklepie morskie.com są nowe i objęte są gwarancją producenta, zgodnie z zapisami w kartach gwarancyjnych, które dostarczane są z zamówieniem.

W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, Sklep oraz dostarczyć wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
Klient
wysyła wadliwy sprzęt na własny koszt.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.

Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

Okres gwarancji

24 miesiące
12 miesięcy dla przedsiębiorców